SG 4/4 Buharl? Tem. Makinesi     

    SG 4/4, mükemmel performans? ve mikroplar? öldürme fonksiyonuyla* kompakt ve dayan?kl? bir buharl? temizlik makinesidir. 4 barl?k püskürtme bas?nc? sayesinde en etkili temizlik sonuçlar?na ula??labilir. Buhar ayar?n?n kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu (buhar doyum noktas?n?n sürekli düzenlenmesi) makinenin temizlik görevini mükemmel bir ?ekilde yerine getirmesini sa?lar. Çift tank sistemi ile makine çal???rken de yeniden doldurulabilir. S?cakl?k göstergesi uygun temizlik sonuçlar?n? elde etmenize yard?mc? olur. Hiçbir deterjan kullanmadan derinlemesine bir temizlik elde edilir. Ürün paketi içerisinde 2 adet zemin ba?l??? (derin ve hijyenik bir temizlik için), aksesuar depolama için makine üzerinde entegre bir bölme bulunur. Entegre kablo sar?c? ve boru tutucu sayesinde yer kaplamaz. * PVC yüzey zeminlerde SG 4/4 (zemin ba?l???, 30 cm/sn maksimum buhar bas?nc?, min. VapoHydro)’ün bakterileri %99.99 öldürdü?ü test edilmi?tir. (Enterococcus hirae ATCC 1054)

    SG 4/4, mükemmel performans? ve mikroplar? öldürme fonksiyonuyla* kompakt ve dayan?kl? bir buharl? temizlik makinesidir. 4 barl?k püskürtme bas?nc? sayesinde en etkili temizlik sonuçlar?na ula??labilir. Buhar ayar?n?n kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu (buhar doyum noktas?n?n sürekli düzenlenmesi) makinenin temizlik görevini mükemmel bir ?ekilde yerine getirmesini sa?lar. Çift tank sistemi ile makine çal???rken de yeniden doldurulabilir. S?cakl?k göstergesi uygun temizlik sonuçlar?n? elde etmenize yard?mc? olur. Hiçbir deterjan kullanmadan derinlemesine bir temizlik elde edilir. Ürün paketi içerisinde 2 adet zemin ba?l??? (derin ve hijyenik bir temizlik için), aksesuar depolama için makine üzerinde entegre bir bölme bulunur. Entegre kablo sar?c? ve boru tutucu sayesinde yer kaplamaz. * PVC yüzey zeminlerde SG 4/4 (zemin ba?l???, 30 cm/sn maksimum buhar bas?nc?, min. VapoHydro)’ün bakterileri %99.99 öldürdü?ü test edilmi?tir. (Enterococcus hirae ATCC 1054)Scroll