Puzzi 10/1 Hal?-Koltuk Y?kama Makinesi    Zemine göre kendisini ayarlayan hal? ve el aparat? kullan?c? aparatlar? hangi aç?da tutarsa tutsun, hal?daki suyu en etkin ve maksimum ?ekilde emi? sa?layacak ?ekilde geli?tirilmi?tir. Günlük kullan?m için mükemmeldir. Herhangi bir alet gerektirmeden yüksekli?i ayarlanabilir hal? aparat?, kablo sabitleme ve kolay de?i?en aparatlar Puzzi 10/1'i e?siz k?lmaktad?r. Deterjan tabletleri için ayr?lm?? yer mevcuttur.Scroll