NT 65/2 Islak-Kuru Süpürge     

    NT 65/2 Ap ?slak-kuru elektrik süpürgesi Ap Clean sistemi sayesinde filtreleri temizleyerek uzun süreli kullan?mlarda bile sürekli emi? gücünü korur. Kolay ç?kart?labilen filtreye sahiptir. NT 65/2 otomatik seviye sensörleri sayesinde maksimum seviyeye ula??nca vakumlamay? keser. Baz? durumlarda özel hortumlar kullan?lmas? önerilir. Örn, Ya?l? maddelerin çekilmesi için ya?a dayan?kl? olan hortumlar kullan?lmal?d?r. Aksesuarlar kolay ve h?zl? bir biçimde de?i?tirilebilir. Makine aksesuar bölmesi ve el aletleri için ayr?lan tabla ile fonksiyoneldir. Dört tekerle?i sayesinde kolay manevra kabiliyeti kazand?r?lm??t?r.

    NT 65/2 Ap ?slak-kuru elektrik süpürgesi Ap Clean sistemi sayesinde filtreleri temizleyerek uzun süreli kullan?mlarda bile sürekli emi? gücünü korur. Kolay ç?kart?labilen filtreye sahiptir. NT 65/2 otomatik seviye sensörleri sayesinde maksimum seviyeye ula??nca vakumlamay? keser. Baz? durumlarda özel hortumlar kullan?lmas? önerilir. Örn, Ya?l? maddelerin çekilmesi için ya?a dayan?kl? olan hortumlar kullan?lmal?d?r. Aksesuarlar kolay ve h?zl? bir biçimde de?i?tirilebilir. Makine aksesuar bölmesi ve el aletleri için ayr?lan tabla ile fonksiyoneldir. Dört tekerle?i sayesinde kolay manevra kabiliyeti kazand?r?lm??t?r.Scroll