CV 48/2 Dik Konumlu Süpürge  Dik konumlu elektrik süpürgesi CV 48/2; hafif, çift motorlu, 480 mm (f?rça) çal??ma geni?li?ine sahip, do?rudan motor tahrikli bir makinedir. ?natç? kirleri, k?r?nt?lar?, ip ve saç gibi maddeleri kolayl?kla temizler. F?rça kafas?n?n k?sa olarak tasarlanmas? kö?e ve kenarlar?n, mobilya altlar?n?n derinlemesine temizlenmesini kolayla?t?r?r.

   

  Teknik veriler

  Çal??ma geni?li?i (mm) 480
  Çal??ma geni?li?i (cm) 48
  Hava debisi (l/s) 40
  Emi? gücü (mbar/kPa) 200 / 20
  Konteyner kapasitesi (l) 5,5
  Azami motor gücü (W) 850
  Standart iç çap 35
  Güç kablosu uzunlu?u (m) 12
  Ses seviyesi (dB(A)) 65
  F?rça güç de?eri (W) 150
  Fan güç de?erleri (W) 850
  Frekans (Hz) 50 - 60
  Gerilim (V) 220 - 240
  Aksesuars?z a??rl?k (kg) 10
  Boyutlar (U x G x Y) (mm) 485 x 350 x 1215
  Enerji verimlilik s?n?f? A ()

  Ekipman

  • Derz ba?l???
  • Dö?eme ba?l???
  • Sökülebilir emme borusu
  • K?vr?ml? emi? hortumu
  • Filtre torbas?, Kuma? toz torbas?
  • Filtre durumu göstergesi
  • Sap
  • Yüksekli?i ayarlanabilir sap
  • Standart silindir f?rça, 1 Adet

   Scroll