CV 38/2 Dik Konumlu Süpürge  Dik konumlu elektrik süpürgesi CV 38/2; hafif, çift motorlu, 380 mm (f?rça) çal??ma geni?li?ine sahip, do?rudan motor tahrikli bir makinedir. ?natç? kirleri, k?r?nt?lar?, ip ve saç gibi maddeleri kolayl?kla temizler. F?rça kafas?n?n k?sa olarak tasarlanmas? kö?e ve kenarlar?n, mobilya altlar?n?n derinlemesine temizlenmesini kolayla?t?r?r.

  ÖZELL?KLER VE FAYDALAR
  Gösterge ?????
  • En iyi temizlik sonuçlar? için f?rçan?n ayarlanmas? gerekti?inde gösterge ???klar? sinyal verir.
  Kolay f?rça de?i?imi
  • Yumu?ak ve sert f?rçalar herhangi bir alete gerek olmadan kolayl?kla de?i?tirilebilir.
  TEKN?K ÖZELL?KLER

  Teknik veriler

  Çal??ma geni?li?i (mm) 380
  Hava debisi (l/s) 40
  Emi? gücü (mbar/kPa) 200 / 20
  Konteyner kapasitesi (l) 5,5
  Azami motor gücü (W) 850
  Standart iç çap 35
  Güç kablosu uzunlu?u (m) 12
  Ses seviyesi (dB(A)) 65
  F?rça güç de?eri (W) 150
  Fan güç de?erleri (W) 850
  Frekans (Hz) 50 - 60
  Gerilim (V) 220 - 240
  Aksesuars?z a??rl?k (kg) 9,5
  Boyutlar (U x G x Y) (mm) 390 x 350 x 1215
  Enerji verimlilik s?n?f? A ()

  Ekipman

  • Derz ba?l???
  • Dö?eme ba?l???
  • Sökülebilir emme borusu
  • K?vr?ml? emi? hortumu
  • Filtre torbas?, Kuma? toz torbas?
  • Filtre durumu göstergesi
  • Sap
  • Yüksekli?i ayarlanabilir sap
  • Standart silindir f?rça, 1 Adet

   Scroll