T 12/1 Kuru Süpürge    Standart donan?m içerisinde yer alan yüksek fiberli torbas? sayesinde ka??t toz torbalar?na k?yasla üç kat daha hacimlidir. Bu özelli?i sayesinde kullan?c?ya ka??t torba kullan?m?nda daha karl? hale gelir. T12/1 motor performans?, 6 a?amal? filtre sistemi ve hava debisi sayesinde emi? gücünü sürekli hale getiren bir halde tasarlanm??t?r. Zemine yak?n olmas? makinenin sa?laml???n? artt?r?r. Elektrik kablosu kolayca sar?larak kald?r?labilir veya ask?s?na as?labilir. Hortum için ayr?ca olan kanca sayesinde makine üzerine kolayca konulabilir. Opiyonel ESB 28 güç f?rças? sayesinde hal?lar üzerinde f?rçalayarak emi? yapar. Hijyenik denetimlerin fazla oldu?u yerlerde Hepa filtre kullan?l?r ve bu filtre 99.95% oran?nda tozlara geçit vermez.Scroll