CT 110BT 85 Zemin Y?kama Makineleri  Voltaj 24 Volt
  Elektrik Tüketimi 2100  Watt
  Temizleme Geni?li?i 85 Cm
  F?rça Tipi/Adeti 2 Adet Disk
  F?rça H?z? 240 Devir/Dakika
  Vakum 18  kPa
  Vakum Geni?li?i 100 Cm
  Temizleme Kapasitesi 5800 M2/Saat
  Temiz Su Kazan? 110 Lt
  Kirli Su Kazan? 120 Lt
  Elektrik Kablo – Mt
  Boyutlar 121x100x152 Cm (YxGxU)
  A??rl?k 216 Kg (Aküsüz)
  Modeli CT 110 BT 85 Akülü

  ?lkel ve elveri?siz ko?ullarda yüzey temizlemeye son!!!

  Yüzeylerinizi paspas, f?rça, hortum ve kovayla temizleme zahmetinden sizi kurtaracak bir f?rsat. Yüzey temizli?inde beklenilen çözümler Rota Temizlik Makineleri sayesinde art?k çok kolay.

  Paspas ve f?rça ile yap?lan temizlikte asl?nda zemindeki birikmi? kir sadece yer de?i?tiriyor ve mikrop olu?mas?na koridor zeminlerin bakteri yuvas? olmas?na da davetiye ç?kart?yor.

  Birçok ki?inin büyük emekler harcayarak temizledi?ini zannetti?i zeminleri tek bir makine ile neredeyse hiç zahmetsiz bir ?ekilde üstelik hijyenik bir temizli?e kavu?uyor.Scroll