AMORT?SÖRLÜ & KÖRÜKLÜ HALI SIKMA MAK?NES?    RL 1400 A modeller amortisör ve yay sistemi sayesinde daha yüksek devirlerde daha geni? tambur çaplar?yla ula?abilmektedir. Buda kurutma süresini k?salt?p temizlik kalitesini artt?rmaktad?r.Scroll