AS710 Binicili Yer Temizleme Makinas?  AS710, okullar, oteller, marketler, ofis binalar?, al??veri? merkezleri ve park alanlar? gibi alanlar?n temizli?i için kullan?labilecek binicili zemin bak?m makinesidir.

  AS710, modern ve dayan?kl? tasar?m? ve kullan?m kolayl??? ile öne ç?kmaktad?r. Makine bak?m gerektirmeyen AGM aküleri, dahili ?arj cihaz?, f?rçalar ve ped tutucular? ile birlikte gelir.

   

  AS710, okullar, oteller, marketler, ofis binalar?, al??veri? merkezleri ve park alanlar? gibi alanlar?n temizli?i için kullan?labilecek binicili zemin bak?m makinesidir.

  AS710, modern ve dayan?kl? tasar?m? ve kullan?m kolayl??? ile öne ç?kmaktad?r. Makine bak?m gerektirmeyen AGM aküleri, dahili ?arj cihaz?, f?rçalar ve ped tutucular? ile birlikte gelir.

   • Kullan?m? kolay: Anla??l?r kontrol paneli, tek tu?la çal??ma
   • Dayan?kl? ve güçlü: F?rça ve silici lastikler tamamen mekanik sistem ile inip kalkar. Opsiyonel ön tampon makineyi korur.,
   • Güvenilir: Otomatik h?z dü?ürücü, ergonomik koltuk ve güvenlik sivici ile kullan?m? güvenli.
   • Kompakt tasar?m: 120 lt'lik büyük tank kapasitesine ra?men silici lastik özel ask?s?na as?larak standart kap?lardan geçebilir.
   • Telefon gözü ve usb giri?: Cep telefonlar? için göz ve usb giri?i ile telefonlar? h?zl? bir ?ekilde ?arj edebilir.    
   • Dahili ?arj cihaz? ve AGM aküler: Makineyi istedi?iniz yerde ?arj edin. AGM aküler bak?m gerektirmez.
   • Büyük kirli su tank? kapa??: Büyük tank kapa?? sayesinde tank? rahatl?kla temizlenebilir ve hijyeni sa?layabilirsiniz.

   Scroll