AS530R Binicili Zemin Temizleme Makinas?  AS530R Viper serisindeki ilk mini binicili zemin otomat?d?r. Verimli temizli?i uygun fiyatla kullan?c?lara önerir. Geni? tank kapasitesi ve yüksek akü performans? ile 5.000 m2 üzerindeki alanlarda bile saatlerce temizlik yapabilmenizi sa?lar.

  Oteller, tren ve metro istasyonlar?, süper marketler, fuar merkezleri, AVM'ler, okullar ve di?er ticari kurulu?lar?n temizli?inde idealdir.

   

  Endüstriyel binicili zemin otomatlar?ndaki konfora sahip olun:  Su seviye göstergesi, akü seviye göstergesi, kontrol panelindeki büyük tu?lar gibi birçpk özelliklik ile kullan?c?n?n makineyi sezgisel kavramas?na yard?mc? olur ve kullan?m kolayl??? sa?lar. Ayr?ca standart USB ç?k??? sayesinde kullan?c?n?n cep telefonu veya tabletini temizlik esnas?nda h?zl? bir ?ekilde ?arj edebilmesini sa?lar. Geni? direksiyonu AS530R'ye dönü?lerde yüksek manevra kabiliyeti kazand?r?rken, sürü? pedal?ndan aya??n çekilmesi esnas?nda devreye giren otomatik fren güvenlik ve konfor standartlar?n? bir üst seviyeye ta??r. Makinenin kullan?c?lara sundu?u faydalardan bir di?eri ise makine ile birlikte dar alanlardan geçerken silici lasti?in ç?kar?l?p makine arkas?ndaki bölmeye as?labilir olmas? ve dar alanlardan geçi?in çok daha rahat yap?labilmesidir. Sonuç olarak AS530R, kullan?m? kolayd?r, h?zl? ve verimli temizli?i uygun maliyetlerde yapabilece?iniz bir makinedir.

   • Dahili ?arj cihaz? sayesinde istedi?iniz yerde, her an ?arj edebilme esnekli?i 
   • Tank üzerindeki temiz su seviyesi göstergesi sayesinde tank içindeki su miktar?n? takip edebilme 
   • 73 litrelik kirli su tank?na aç?lan a??z geni?tir ve kirli su tank?n?n temizli?ini kolayla?t?r?r
   • Kirli su tank kapa?? üzerine silici lastik asma bölmesi vard?r ve bu sayede dar alanlardan silici lastik ç?kar?larak rahatl?kla geçilebilir
   • Üretkenlik: 53cm f?rça geni?li?i, 73cm silici lastik geni?li?i 
   • Esneklik: Fayans, mermer, vinil, beton ve di?er sert zeminleri temizler
   • Verimlilik: H?z 5.5 km/h, T?rmanma oran? 10%
   • Yüksek performans: F?rça bask?s? 23 kg, F?rça h?z? 160 rpm
   • Dü?ük ses seviyesi: 69 dB(A) ses seviyesi ile mesai saatleri içerisinde temizlik yapma esnekli?i sunar
   • Güçlü tasar?m: Ön tamponlar, güçlü gövde ve a??r uygulamalara dayan?kl? alüminyum silici lastik
   • Kullan?c? dostu kontrol paneli: Sezgisel anla??labilecek tu?lar

   Scroll