AS430/510 Yer Temizleme Makinas?  Yeni VIPER AS430 ve AS510, orta büyüklükteki alanlar?n temizli?i için mükemmel bir iticili zemin bak?m makinesidir.

  Gün içinde kullanmaya uygun dü?ük ses seviyesi ve yüksek performans? ile oteller, restoranlar, okullar, al??veri? merkezleri, hastaneler, spor salonlar? gibi alanlarda kullan?m için uygundur.

  Tek bir gövde üzerinde bulunan temiz ve kirli su tanklar? ile kompakt boyutlar?na ra?men büyük tank kapasitesine sahiptir. Bu sayede su bo?altmadan uzun süre çal??abilir. Kablolu ve akülü seçenekleri ile kullan?c?lar?n her türlü ihtiyac?n? kar??layabilir.

   

  Yeni VIPER AS430 ve AS510, orta büyüklükteki alanlar?n temizli?i için mükemmel bir iticili zemin bak?m makinesidir.

  Gün içinde kullanmaya uygun dü?ük ses seviyesi ve yüksek performans? ile oteller, restoranlar, okullar, al??veri? merkezleri, hastaneler, spor salonlar? gibi alanlarda kullan?m için uygundur.

  Tek bir gövde üzerinde bulunan temiz ve kirli su tanklar? ile kompakt boyutlar?na ra?men büyük tank kapasitesine sahiptir. Bu sayede su bo?altmadan uzun süre çal??abilir. Kablolu ve akülü seçenekleri ile kullan?c?lar?n her türlü ihtiyac?n? kar??layabilir.

   • Tek bir gövde üzerinde bulunan temiz ve kirli su tanklar? ile kompakt boyutlar?na ra?men büyük tank kapasitesine sahiptir. Bu sayede su bo?altmadan uzun süre çal??abilir.
   • Dahili ?arj cihaz?,  ergonomik tu?lar? ve kolay manevra kabiliyeti ile kullanmas? çok kolayd?r.
   • Büyük kirli su tank kapa?? ile tank?n temizli?i çok daha kolayd?r. Bu sayede daha hijyenik bir makinedir.
   • Vakum ve f?rça motorlar?, su s?çramas?na kar?? korunmu?tur.
   • Kablolu ve akülü seçenekleri ile kullan?c?lar?n her türlü ihtiyac?n? kar??layabilir.

   Scroll