DR1500H - Yer temizleme makinas?  VIPER DR 1500 H, geni? alanlar?n bak?m?n? dü?ük maliyetlerle yapabilen ultra yüksek h?zl? bir cila makinas?d?r. Sert zeminlerde uzun süreli parlakl?k için kullan?l?r. Kullan?m? basit ve rahatt?r.

   

  VIPER DR 1500 H, sa?lam, güvenilir ve bak?m dostudur. Bu ergonomik tasar?mla sert zeminlerde kolayca sprey temizli?i yapabilirsiniz. Sert zeminlerde uzun süreli parlakl?k elde etmek için ideal seçim olan bu kablolu cila makinas? ile orta zorluktaki zemin bak?m i?lemleri de kolayl?kla yap?labilir.

   • Kullan?m? ve bak?m? kolay
   • Yüksek hareket kabiliyeti ve kolay ta??ma imkan?
   • Kolay muhafaza için katlanabilir sap
   • Ergonomik sap/tasar?m
   • Güvenlik kilidi 1200 W rektifiye motor

   Scroll