VP300 ECO  VP300,gün içinde ya da ak?amlar? kullan?labilen sa?lam, güvenilir bir makinad?r. Ofisler, otel odalar?, outlet ma?azalar? gibi alanlar?n hafif-orta derecedeki temizlik ihityaçlar? için idealdir.

  VP300 Eco,gün içinde ya da ak?amlar? kullan?labilen sa?lam, güvenilir bir makinad?r. Ofisler, otel odalar?, outlet ma?azalar? gibi alanlar?n hafif-orta derecedeki temizlik ihityaçlar? için idealdir.

   • 50 dB(A)’l?k dü?ük ses düzeyi sayesinde gündüz temizlik imkan?
   • 900w motoru ile %25 elektrik tasarrufu sa?larken mükemmel temizlik performans? sunar.
   • Yaln?zca 5,2 kg
   • Dolum kapasitesinde s?n?f?n?n en iyisi;10 litrelik haznede net 8 litrelik toz torbas? dolumu
   • Yeniden dönü?türülebilir parçalar? çevre korumas?n? destekler
   • Hortum ve sap dahil tüm makina rahat ve güvenli bir ?ekilde tek elde ta??nabilir.
   • Ekonomik bir fiyata kolay ve etkin temizlik için harika bir tasar?m


Scroll