ATTIX 50-01 PC  Yeni ATTIX 50 modern özellikleri, kullan?m kolayl??? ve yüksek performans sa?layan fonksiyonel tasar?m? ile öne ç?kmaktad?r. K?saca güvenilir ve etkili bir çözüm için gereken her ?eyi bar?nd?r?r. ATTIX 50 yüksek s?kl?kta temizlik gereksinimleri olan kullan?c?lar için de uygun bir çözümdür.

  ATTIX 50, atölyeler, garajlar, imalat ve ofis alanlar?n?n temizli?i için idealdir. Push&Clean ya da yeni nesil tam otomatik XtremeClean filtre temizleme sistemleri ile etkileyici temizlik performans? sunar ve emi? gücünün daima yüksek kalmas?n? garantiler.

  Mükemmel tasar?m?, kablo muhafazas?, aksesuar muhafazas? ve geni? alet sepeti ile her?eyin elinizin alt?nda olmas?n? sa?lar. Y?kanabilir PET filtresi sayesinde i?letim masraflar?n? azalt?r. Dü?ük ses düzeyi sayesinde çevredekileri rahats?z etmez. Push&Clean ya da

   • Güçlü ve sessiz
   • MultiFit aksesuar ba?lant?lar? sayesinde mükemmel esneklik
   • Y?kanabilir PET filtre ile %99,9'un üzerinde filtreleme verimlili?i


Scroll