S2B L50 Tek Fazl? Endüstriyel Vakumlar  Dayan?kl?, güçlü ve sade olan S2B ve S3B modelleri metal i?leme endüstrisinde makine parçalar?ndan ya? ve so?utucular ile kar??m?? olan metal tala??n?n temizlenmesinde ideal bir çözüm sunar.

  2 veya 3 kW gücündeki S2B ve S3B modelleri güçlü ve dayan?kl?d?r. Makine parçalar?n?n temizlik ve bak?m amac?yla kullan?lan bu modeller ?slak ve kuru maddeleri toplayabilirler. 50 veya 100 litre olan hazneleri kolayl?kla ç?kar?larak bo?alt?labilir. Ergonomik tasar?m? sayesinde makine kolayl?kla ve h?zl?ca ta??nabilir.

   • 2 ya da 3 kW güç
   • L ya da M s?n?f filtre Kompakt ölçüler
   • Güçlü ve güvenilir Hareket kabiliyeti yüksek
   • Hazne sabitleme mekanizmas? ile kolay ve h?zl? bo?alt?m
   • Sarho? tekerlekli ve tutma kolu olan at?k haznesi
   • Manuel filtre ç?rp?c?
   • Opsiyonel olarak Hepa filtre kullan?labilir
   • S?v? toplamak için ?amand?ra sistemi

   Scroll