DSU8 / DSU15 Günlük kullan?ma uygun küçük boyutlarda elektrikli süpürge  Ofisler, otel odalar?, küçük restoranlar, parakende outletler gibi hafif-orta uygulamalar için günlük ihtiyaçlar? kar??layabilecek uygunluktad?r.

   

  DSU ürün ailesi DSU8 ve DSU 15'den olu?maktad?r. Farkl? tank kapasitelerine sahip modeller, ergonomik tasar?m? ve servis kolayl??? aç?s?ndan ön plana ç?kmaktad?r. 

  Hepa filtreler opsiyonel olarak sunulmaktad?r.

   • Kullan?m? kolay. Aksesuar tutucalar?, opsiyonel Hepa filtresi ve ayak yada elle kontrol edilebilen aç kapa tu?u
   • Kullan?m? kolay, dar alanlarda manevra kabiliyeti yüksek 
   • Yüksek kalite 

   Scroll