TEKERLEKL? HALI SIKMA MAK?NES?    Y?kanan ?slak hal?lar rulo yap?larak hal? s?kma makinesine konulur. Zaman ayarl? role sayesinde yakla??k 2 dk. Çal??t?r?l?r.  %5 Nemli olarak ç?kan hal?lar 1 gün havaland?r?ld?ktan sonra teslime haz?r hale gelir.
    Sessiz ve sars?nt?s?z çal???r, renk kar???m? olmaz. Katlanma izi olu?maz, saçaklara kirli su s?z?nt?s? olmaz.Scroll