Mazot Is?tmal? S?cak - So?uk Bas?nçl? Y?kama Makineleri  Rottest bas?nçl? y?kama makineleri, dayan?kl? Rottest pompalara sahiptir. 1,5lt ya? haznesine sahip pompalarda ?s?nma ve a??nma minimum düzeydedir. Bu sayede Rottest durmaks?z?n çal???r ve sizi asla yar? yolda b?rakmaz.

   


   

  Rottest mazot ?s?tmal? s?cak sulu y?kama makineleri sa?lad?klar? yak?t tasarrufu ile piyasada  sat?lan benzer ürünler ile kar??la?t?r?ld???nda, bir sene içerisinde kendini amorti eder. 30 litrelik geni? tank kapasitesi ve dü?ük yak?t tüketimi ile uzun süreli ve ekonomik temizlik yapabilirsiniz.

   


  Temel Özellikler:

  • 1,5 lt ya? haznesi ile piyasadaki en sa?lam pompa
  • 30 y?l? a?k?n tecrübe
  • IE2 standard?nda enerji verimlili?ine sahip motor
  • Çok yüksek verimli ?s?tma sistemi ile yak?t ekonomisi
  • Su ak??? veya bas?nc?n azalmas? durumunda ?s?tma sistemini durdurma
  • Kimyasal kar???m dozaj enjektör ayarl?
  • Kimyasal/köpük püskürtmeli
  • Tetikli modelde Total Stop özelli?i
  • 12m yüksek bas?nç hortumu


Scroll