AS 380/15 Yer Temizleme Makinas?  AS380/15, dar alanlar?n temizli?i için kullan?c? dostu ve kompakt çözümdür.

   

  AS380/15 ile dar alanlar?n temizli?i kolayl?klla yap?labilir.  15lt temiz su tank?na sahip olan AS380, 38cm f?rças? ile s?n?f?ndaki en yüksek temizleme verimlili?ini sizlere sunar. Katlanabilir kontrol kolu sayesinde depolamas? çok kolayd?r.

  Kompakt ölçüleri sayesinde manevra kabiliyeti çok yüksektir ve rahatl?kla saklanabilir.

  Dü?ük ses düzeyi, kompakt ölçüleri ve mükemmel temizlik performans? ile oteller, hastaneler, okullar, küçük süpermarketler ve ma?azalarda insan yo?unlu?unun oldu?u saatlerde bile rahats?zl?k vermeden kullan?labilir.

   • Ergonomik, ayarlanabilir ve katlanabilir kontrol kolu
   • Kompakt ölçüler
   • Yüksek manevra kabiliyeti, kolay saklama
   • Kullan?m? ve bak?m? çok kolay
   • Doldurmas?, bo?altmas? ve temizli?i çok kolay
   • Dar alanlar?n temizli?i için mükemmel
   • Rotasyon yöntemi ile üretilen sa?lam gövde

   Scroll