T30S L100 Trifaze Endüstriyel Vakumlar  T30S, metal endüstrisi için ideal 3kW trifaze bir endüstriyel vakum makinesidir. 50-100lt ç?kar?labilir hazne seçeneklerine sahip olan T30S, ?slak ve kuru maddeleri temizleyebilir. ?stenirse plastik torba veya Longopac (sonsuz torba) gibi bo?alt?m sistemleri ile kullan?labilir.

  ?asenin en alt bölümünde yer alan yanal kanal üfleyiciler sayesinde bu model kolay ve güvenli manevra kabiliyetine sahiptir. T30S üç ana modele sahiptir: 50 veya 100 litre kapasiteli ve yerçekimi kuvvetiyle bo?alt?ml? metal hazne yerine plastik torbal? veya sonsuz Longopac® torbal?. Bu model ayn? zamanda çok ince ve zararl? tozlar?n temizli?i için M s?n?f? filtre ile de kullan?labilir.

   • Plastik veya sonsuz Longopac® torbal? yerçekimi bo?altma sistemi
   • Kompakt ve ergonomik L veya M s?n?f? filtre versiyonlar?
   • Sürekli çal??ma performans? için 3 kW yanal kanal üfleyicisi
   • Ç?kar?labilir sarho? tekerlekli ve tutma koluna sahip hazne
   • Manual filtre ç?rp?c?
   • Kablo, boru tutucular? ve aksesuar kutusu


Scroll